rozpis dejv 5 - 15 . 7 dov
martas 17-19.8 a 21-24.8
Hanz 11-17.8
Teta dovolená 10-16.9

.....

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA.

ČTVRTEK

PÁTEK.

SOBOTA

NEDĚLE.

23.7.

David   hanz          teta
Jirka+Pavel

tom mara  teta Jirka+Pavel

martas mara. jarda

david hanz Jarda

david martas hanz teta Pavel

mara martas teta Jarda

david hanz jarda        teta.         mara chl

30.7.

Tom        MARA
Jarda
Teta

          martas.        mara
Pavel

mara
zdena       teta
Jarda
 

hanz
tom     
teta
Pavel

martas  tom.ran   hanz.
mara-odpo
Pavel

mara      martas.   
hanz

martas hanz
mara

6.8 tom.  
zdena  teta

tom
hanz
teta volno
????

Hanz
Tom
Jirkado14h

Hanz
Tom
Marťas
Jirkado14h

Hanz
mara
Zdena
teta

mara
Zdena
marťas
teta
 

mara
martas
Zdena 
Teta
Jarda

13.8

Pavlík
Tom
Mara odpol
Jarda

Pavlík
Zdena
Tom
Jarda

Martas
Tom
Zdena
Teta
 

Martas
mara
zdena
teta
 

Mara 2X
David
Teta
 
Hanz
Mara
Jarda
Hanz
Mara
Jarda

.....

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA.

ČTVRTEK

PÁTEK.

SOBOTA

NEDĚLE.

20.8

Hanz
David
Teta
Pavel

Tom
Pavlik
Zdena
Teta
Pavel

Mara
david.odpol
Pavlik
Jarda

Mara
David
Jarda

Hanz
Teta
Mara
??
 

Hanz
Marťas
David
Teta
Jardado14h

Hanz
Marťas
Mara
Teta

27.8

Mara
Marťas
Jarda

David
Mara
Jarda

Hanz
David
Teta
Pavel

Hanz
Marťas
Teta
Pavel

Mara
Hanz
Marťas
Teta

Mara
David
Jarda

Hanz
David
Mara
Jarda

3.9 martin 
hanz
teta
Martin
Hanz
teta
mara
david

Mara 
David 

Martin
Hanz
Teta 
David

Martin
Hanz
Teta

Martin
Hanz
Mara 
Teta 

10.9

Mara
david
 

Hanz
David
 

Mara
Martin

Martin
Hanz
Tom

Mara
David
Tom
Mara
Tom 
David
Mara 
Tom 
Hanz

rozpis od

.......

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA.

ČTVRTEK

PÁTEK.

SOBOTA

NEDĚLE.

17.9

Martin 
Hanz
Teta

Martin
Tom
Teta 

Tom 
mara
David

Mara
David
Hanz
Teta

Hanz
david
Martin
Teta

Mara
Hanz
Martin

Tom
Hanz
Martin
Mara chl

24.9

Tom
Mara

David
Mara

Hanz
David
Teta

Hanz
Tom
Teta

Mara
Tom
David
Teta

Hanz
Tom
David

Mara
Hanz
David

1.10

Martin 
Tom 
Teta

Mara
Martin
Teta

Hanz
David
Tom

Hanz
David
Tom

Mara
Martin
Teta

Mara
Martin
Teta
Mara
Martin 
Teta
Tom

rozpis od

.......

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA.

ČTVRTEK

PÁTEK.

SOBOTA

NEDĚLE.

GRILL!!!

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA.

ČTVRTEK

PÁTEK.

SOBOTA

NEDĚLE.

30.7.

-

PAVEL

JARDA

JARDA 
AŤA

JIRKA 
AŤA

JIRKA

6.8.

-

-

JIRKA

JIRKA

AŤA
?

AŤA
?

PAVEL

13.8. -

-

?

?

AŤA
?

JIRKA
AŤA

PAVEL

20.8.

-

-

JIRKA

JIRKA

AŤA
JARDA

AŤA 

PAVEL
27.8. - - JIRKA JIRKA JIRKA
 
PAVEL
 
PAVEL

Aťa volno 28.8. - 2.9. Jarda 25.8. volno